Jordan – Petra, izgubljeni grad Nabatejaca

Mladi vodič Alaja je podigao ruku, i dao nam znak da stanemo. Bogato iskustvo turističkog vodiča nije mu pomoglo da savlada uzbudjenje. On je više puta bio na ovom mestu, i znao je šta sledi. Za nas, to je bio prvi put.

Alaja je nešto govorio, ali se njegove reči nisu jasno čule zbog neobične akustike u Siq-u. Osamdeset metara iznad naših glava, jedna strana kanjona dodirivala je drugu, a ta druga, prvu. Bila je to optička varka pojačana utiskom sa zemlje odakle je izgledalo da je utroba kanjona zatvorena.

Krenuli smo napred, ali nismo žurili. Začudo, nestrpljenja nije bilo. Gledali smo kako se bočne strane Siq-a postepeno otvaraju, ali tako da propuštaju samo deliće slike. Videli smo samo stene. Stene i opet samo stene.

Odjednom, kao da lebdi na nebu pojavio se deo ružičaste kocke. Elegantan i nežno dekorisan delovao je kao prividjenje.  Sa svakim novim korakom taj deo se povećavao, i istovremeno silazio sa neba na zemlju. Otkrivao se postepeno i polako kao da razume da čovek, krhko biće, ne može da primi toliko lepote odjednom. Hvala mu na tome jer, kada se fasada “Rizinice” potpuno otkrila, sve reči, misli, sva osećanja, svo biće stalo je u jednu samu suzu koja zbog radosti uzbudjenja nije napustila oko…

Continue reading “Jordan – Petra, izgubljeni grad Nabatejaca”

Meksiko – U svetu Maja na Jukatanu

 

Tekst – Video – Foto – Opšte i korisne informacije

Pre 66 miliona godina, pad asteroida u vode meksičnog zaliva zauvek je promenio lice Zemlje. U opštem pomoru živog sveta nestali su dinosaurusi. Ivice gigantskog kratera zahvatile su današnje poluostrvo Jukatan. Usled pucanja zemljine kore na rubovima kratera stvorene su podzemne jame u koje je prodrla morska voda. Pod pritiskom nadzemnog rastinja svodovi jama su vremenom popustili. Korenje drveća ostalo je da visi u vazduhu iznad površine vode.

Drevne Maje su ove neobične podzemne tvorevine (na Jukatanu ih ima više hiljada) nazvale »Cenote« (Sveti izvor; Izvor vode). To su bila sablasna mesta najdubljeg poštovanja i najmračnije mistike – ulaz u podzemni svet Maja.. Continue reading “Meksiko – U svetu Maja na Jukatanu”

Egipat – Abydos i Dendera

Tekst – Video – Foto – O destinaciji

Medju misterijama antičkog Egipta, Abydos i Dendera su jedne od najvećih.

Abydos je mračna nekropola boga Ozirisa “koji je došao iz sazveždja Oriona, i ljude naučio poljoprivredi, zanatima i moralnom životu”. U Abydosu se nalaze hijeroglifi koji prikazuju savremene letelice (podmornicu, helikopter, NLO) više od 3.000 godina pre nego što su se pojavile.

Dendera je bila središte kulta boginje Hator, opšteg i kompleksnog ženskog principa koji je nastao još u pred dinstičko vreme. U katakombama ispod hrama se nalazi čuvena “Denderska sijalica”, neobični hijeroglifi koji navodno prikazuju izvor energije vanzemaljskog porekla.

Continue reading “Egipat – Abydos i Dendera”