Meksiko – U svetu Maja na Jukatanu

 

Tekst – Video – Foto – Opšte i korisne informacije

Pre 66 miliona godina, pad asteroida u vode meksičnog zaliva zauvek je promenio lice Zemlje. U opštem pomoru živog sveta nestali su dinosaurusi. Ivice gigantskog kratera zahvatile su današnje poluostrvo Jukatan. Usled pucanja zemljine kore na rubovima kratera stvorene su podzemne jame u koje je prodrla morska voda. Pod pritiskom nadzemnog rastinja svodovi jama su vremenom popustili. Korenje drveća ostalo je da visi u vazduhu iznad površine vode.

Drevne Maje su ove neobične podzemne tvorevine (na Jukatanu ih ima više hiljada) nazvale »Cenote« (Sveti izvor; Izvor vode). To su bila sablasna mesta najdubljeg poštovanja i najmračnije mistike – ulaz u podzemni svet Maja.. Continue reading “Meksiko – U svetu Maja na Jukatanu”

Egipat – Abydos i Dendera

Tekst – Video – Foto – O destinaciji

Medju misterijama antičkog Egipta, Abydos i Dendera su jedne od najvećih.

Abydos je mračna nekropola boga Ozirisa “koji je došao iz sazveždja Oriona, i ljude naučio poljoprivredi, zanatima i moralnom životu”. U Abydosu se nalaze hijeroglifi koji prikazuju savremene letelice (podmornicu, helikopter, NLO) više od 3.000 godina pre nego što su se pojavile.

Dendera je bila središte kulta boginje Hator, opšteg i kompleksnog ženskog principa koji je nastao još u pred dinstičko vreme. U katakombama ispod hrama se nalazi čuvena “Denderska sijalica”, neobični hijeroglifi koji navodno prikazuju izvor energije vanzemaljskog porekla.

Continue reading “Egipat – Abydos i Dendera”