Meksiko – U svetu Maja na Jukatanu

 

Tekst – Video – Foto – Opšte i korisne informacije

Pre 66 miliona godina, pad asteroida u vode meksičnog zaliva zauvek je promenio lice Zemlje. U opštem pomoru živog sveta nestali su dinosaurusi. Ivice gigantskog kratera zahvatile su današnje poluostrvo Jukatan. Usled pucanja zemljine kore na rubovima kratera stvorene su podzemne jame u koje je prodrla morska voda. Pod pritiskom nadzemnog rastinja svodovi jama su vremenom popustili. Korenje drveća ostalo je da visi u vazduhu iznad površine vode.

Drevne Maje su ove neobične podzemne tvorevine (na Jukatanu ih ima više hiljada) nazvale »Cenote« (Sveti izvor; Izvor vode). To su bila sablasna mesta najdubljeg poštovanja i najmračnije mistike – ulaz u podzemni svet Maja.. Continue reading “Meksiko – U svetu Maja na Jukatanu”